Modereren

Een panelgesprek of debat modereren is een vak.

In de gereedschapskist:  een heldere stem, een luisterend oor, empathie voor de panelleden (maar ook weer niet téveel), grondige kennis van het onderwerp en de juiste vraag op het juiste moment.

Met een voorkeur voor mensgerichte thema's als economie, zorg, politiek en cultuur gaan we graag naar de diepte en halen we het onderste uit de kan.

Meer nog: vanuit onze ervaring denken we graag van in het begin mee en geven we inhoudelijke en technische tips om je evenement nóg sterker te maken. Wedden dat het publiek de dag zelf lovend zal zijn?

Wanneer is de keuze voor Stef als moderator gauw gemaakt?

  • Als het over een moeilijker (technisch) onderwerp gaat.
  • Als je een correct advies wil over de beste aanpak van het dialoogmoment.
  • Als je de panelleden op een respectvolle manier met elkaar in gesprek wil laten gaan.
  • Als je zelf geen tijd kunt vrijmaken om de leidraad voor het panelgesprek uit te werken.
- Sigrid Verhaeghe, co÷rdinator RESOC-Westhoek

Voor het Voka Ladies event met als thema 'High Fashion – Big business',  hadden we bewust gekozen voor een mannelijke moderator die het uitsluitend vrouwelijke publiek en het panelgesprek in goede banen zou leiden.  Dankzij Stefs goede voorbereiding, interactie met het publiek en een vleugje humor kon Voka rekenen op een geslaagde avond.

- Ann De Decker, account manager Voka West-Vlaanderen

Een technisch panelgesprek laten leiden door een leek? Het was geen evidente keuze, maar ze werd door iedereen gesmaakt. “Technologie aan Zee” kreeg dit jaar nog iets meer glans dankzij Stef’s pres(en)tatie. Bedankt!

- Filip Roelandt, directeur business development Syntra West

Het thema van ons debat - erfgoed en de sociaaleconomische geschiedenis van de Leiestreek - was zware kost, maar Stef was goed voorbereid. Zijn frisse aanpak en interactie met het publiek hielden het debat levendig. Iedereen ging met een goed gevoel naar huis.

- Dominique Velghe, Provinciebestuur West-Vlaanderen